Tanúsítások ATEX tanúsítás TMT tanúsítás IECEx Service Facility tanúsítás ATEX A modul ATEX B modul TMT menetrend ATEX G modul ATEX D modul ATEX C1 modul ATEX E modul Atex F modul ExAM ExAMOnlineTool Célok és előnyök Szolgáltatások Javítóműhely auditálás Gyártási folyamat auditálás Üdvözöljük a DustLab oldalán! Vonatkozó rendeletek Dokumentumok Nyilatkozatok Pártatlansági és titoktartási nyilatkozat Panaszkezelés, felügyeleti szervek Cookie tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Kiadott tanúsítványok Terméktanúsítványok, átvételi nyilatkozatok Személyi kompetencia tanúsítványok Komplex Ipari Területek Megfelelőségértékelése és Tanúsítása Robbanásbiztonság-technikai kompetencialeltár 2.0 Munkatársak Elérhetőség

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 13.3:2022.06.13.) nem hivatalos és nem kötelező érvényű angol nyelvű fordításának célja, hogy a megfelelő magyar nyelvtudással nem rendelkező tervezőknek, szolgáltatóknak, hitelesítő szerveknek segítsen megérteni a speciális magyar szabályok és előírások, például az 54/2014. számú Országos Tűzvédelmi Szabályzat műszaki hátterét.
Ezáltal hozzájárul, hogy valamennyi robbanásvédelemben érintett cég könnyebben megfelelhessen a Direktívának, biztonságosabbá téve ezzel a teljes gyártási, üzemeltetési folyamatot.

TMT tanúsítók vagyunk...

Tevékenységünket a 1996. évi XXXI. tv és 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet értelmében, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályok szerint végezzük olyan tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés esetében, melyek ia) tűzveszélyes gázok, ib) tűzveszélyes aeroszolok, ic) tűzveszélyes folyadékok, id) tűzveszélyes szilárd anyagok, ie) A, B, C vagy D típusú önreaktív anyagok és keverékek, if) piroforos folyadékok, ig) piroforos szilárd anyagok,
ih) 1. vagy 2. kategóriába tartozó, vízzel érintkezve tűzveszélyes gázokat kibocsátó
anyagok és keverékek, ii) 1. kategóriába tartozó oxidáló folyadékok, ij) 1. kategóriába tartozó oxidáló szilárd anyagok vagy ik) A, B, C vagy D típusú szerves peroxidok veszélyességi osztályai és kategóriái egyikébe tartozó anyag vagy keverék előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy kimérésére terveztek és gyártottak.

Széleskörű tanúsítási folyamataink megoldást jelentenek.

Robbanásbiztonság-technikai megfelelés témakörében az ExNB az Ön partnere.

Oktatásainkkal iránymutatók vagyunk...

Partnerünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mérnöktovábbképző Intézete.

Robbanásveszélyes területen megfelelő személyi kompetenciával rendelkező kollegák hozhatnak felelős döntéseket és vehetnek részt munkafolyamatokban.

A 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsm együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szerinti 3. § (1) A munkáltató a robbanóképes légtérben munkát végző munkavállalókat megfelelő oktatásban részesíti a robbanás elleni védelem ismeretanyagából. A vonatkozó tudás- és jogosítványszintet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet (az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről) írja le. A 9/2015 (III.25) BM rendelet 9.§-ban meghatározott esetekben szintén a Robbanásbiztos berendezés kezelője OKJ szakképesítés megléte szükséges.

ExNB megalkotta az ExAM módszert, melynek lényege, hogy adott robbanásveszélyes iparágban működő cégen belül a robbanásbiztonság-technika elvrendszere lesz az iránymutató, és a döntési folyamatokat ennek rendelik alá a termelés illetve a költséghatékonyság közös szempontrendszere alapján.

További információ

Dedikált szolgáltatásainkkal partnerek vagyunk...

A terméktanúsítások mellett szakmai kompetenciánkkal bármilyen robbanásbiztonság-technikai kérdés vagy feladat kapcsán állunk rendelkezésére

Javítóműhely auditálás

Az MSZ EN 60079-19 szerint robbanásbiztos berendezések javításához rb javítóműhelyt kell létrehozni, amely esetében a megfelelést igazolni kell. ExNB elvégzi rb javítóműhelyek auditálását, illetve vállalja teljeskörű szabványi megfelelés támogatását is.

Gyártásaudit

A 2014/34/EU direktíva (ATEX) értelmében bizonyos esetekben a gyártónak egy független tanúsító intézettel kell a gyártási folyamatok megfelelőségét tanúsíttatni. Robbanásbiztos gyártmányok esetében ez elkerülhetetlen II 1 kategóriájú berendezéseknél vagy II 2 kategóriába eső villamos eszközöknél. Az ExNB elvégzi az MSZ EN 80079-34 szabvány szerint szükséges ellenőrzéseket, vagy felkészít egy harmadik fél által végzett audit lefolytatására.